Твердофазне спектрофотометричне визначення Pb (II) з використанням ксиленолового оранжевого

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено комплексоутворення Pb (II) з ксиленоловим оранжевим у фазі полімерного аніоніту АВ-17-8. Обчислена умовна константа стійкості твердофазного комплексу. Отримані результати використані для розробки методики визначення мікрокількостей Pb (II) в молоці. The chemistry of Pb (II) complexing with the xylenol orange in solid - phase has been considered. Conditional constant of solid – phase complex stability has been calculated. The obtained theoretical data were used for development of a new procedur for Pb (II) determination.

Опис

Ключові слова

твердофазне-спектрофотометричне визначення металів, іммобілізовані барвники, аналіз харчових об'єктів, interface spectrophotometric definition of the metal ions, immobilized dyes, analysis of food objects, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Костенко, Є. Є. Твердофазне спектрофотометричне визначення Pb (II) з використанням ксиленолового оранжевого / Є. Є. Костенко // Сесія наук. ради НАН України з пробл. «Аналітична хімія», 14-17 травня 2007 р. : тези доповідей. – Х., 2007. – С. 83.