Спосіб стабілізації змінної напруги тиристорним регулятором з одночасним генеруванням реактивної потужності (Патент на корисну модель № 56340)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В способі на вхід напівпровідникового регулятора напруги подають напругу на ступінь вищу від номінальної напруги електроприймачів і регулювання напруги ведуть, зміщуючи задній фронт півсинусоїди напруги мережі.
In a method on the entrance of semiconductor regulator of voltage give voltage on a degree squeal from nominal voltage of electro-receivers and adjusting of voltage conduct, displacing back front halfsinusoidal of voltage of network.

Опис

Ключові слова

стабілізація змінної напруги, тиристорний регулятор, stabilizing of variable voltage, tiristor regulator, кафедра електропостачання і енергоменеджменту

Бібліографічний опис

Пат. на кор. модель 56340 Україна, МПК (2011.01) H02J 3/12. Спосіб стабілізації змінної напруги тиристорним регулятором з одночасним генеруванням реактивної потужності/ Шестеренко В.Є., Білько О.В. (Україна). – u201007876; заявл. 23.06.2010; опубл. 10.01.2011, Бюл. №1. – 4 с.

Зібрання