Дослідження властивостей канабідіолу для лікування інфекційних захворювань викликаних SARS-CoV-2

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено, що КБД частково інгібує реплікацію SARS- CoV-2 за рахунок підсилення реакції на стрес ендоплазматичного ретикулуму рибонуклеази IRE 1а господаря та сигнальних шляхів інтерферону. Є потужним блокатором реплікації SARS-CoV-2 в епітеліальних клітинах легенів. КБД діє після проникнення вірусу, пригнічує експресію вірусних генів, припиняючи численні ефекти SARS-CoV-2 на транскрипцію генів господаря. Канабідіол є потенційним регулятором стресу господаря та противірусних запальних реакцій. Він може діяти не тільки як противірусний агент на початкових стадіях інфекції, але і захищати господаря від надмірної імунної відповіді на більш пізніх стадіях розвитку захворювання.

Опис

Ключові слова

кафедра харчової хімії, канабідіол, РНК-вірус, фармакологічні властивості, інгібітор реплікації, cannabidiol, RNA- virus, pharmacological properties, replication inhibitor

Бібліографічний опис

Майборода, О. І. Дослідження властивостей канабідіолу для лікування інфекційних захворювань викликаних SARS-CoV-2 / О. І. Майборода // Actual priorities of modern science, education and practice : ХХI International Scientific and Practical Conference, May 31 – 03 June, 2022, Paris, France. – Pр.457-459. DOI – 10.46299/ISG.2022.1.21