Вібраційний екстрактор (Патент на корисну модель № 116705)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вібраційний екстрактор, який містить вертикальний корпус з пристроями введення та виведення твердої та рідкої фаз, в корпус встановлено штоки з можливістю поздовжнього зворотно-поступального переміщення з закріпленими на них тарілками з бортом по периферії та з однонаправленими елементами, що мають різний гідравлічний опір перетіканню через них середовища у взаємно протилежних напрямках і розташованими таким чином, що гідравлічний опір руху середовища у бік розвантаження твердої фази є меншим, а також протилежно направленими аналогічними елементами, закритими фільтруючими випуклими сітками, встановленими з боку меншого гідравлічного опору елементів, який відрізняється тим, що пристрій введення твердої фази виконаний у вигляді внутрішньої завантажувальної труби, що встановлена всередині, по осі корпусу, проходить через отвір в центрі тарілок та закінчується розтрубом на дні екстрактора, при цьому співвідношення діаметра внутрішньої завантажувальної труби та діаметра корпусу, знаходяться у межах 1:2,5-1:3.

Опис

Ключові слова

віброекстрактор, корпус, тарілка, vіbro extractor, housing, plate, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Патент 116705, UA, МПК B01D 11/02 (2006). Вібраційний екстрактор / Мисюра Т. Г., Зав'ялов В. Л., Денисюк В. С.,Попова Н. В., Бодров В. С., Запорожець Ю. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. — № a 2016 08236 ; заявл. 26.07.2016 ; опубл. 25.04.2018 Бюл.№ 8

Зібрання