Дослідження ефективності систем пневмоочищення пригару молока на стінках сушильного апарата

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Використання значень, отриманих при моделюванні, в подальшому дозволить зробити удосконалення конструкції сушильної башти та покращити якісні показники. Using the values obtained in the simulation, further improving the design will make the drying tower, and improve quality.

Опис

Ключові слова

пригар, молоко, стінки сушильного апарата, температура гарячого повітря, prigara, milk, walls drying apparatus, temperature hot air, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Матюшко, C. B. Дослідження ефективності систем пневмоочищення пригару молока на стінках сушильного апарата / C. B. Матюшко, І. Г. Бабанов // Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 79 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15 - 16 квітня 2013 р. — К.: НУХТ, 2013. — Ч. 2. — С. 91-92.