Інноваційні тренди розвитку ринку фудтех

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджено та проаналізовано основні сучасні інноваційні тренди та інвестиційні аспекти розвитку сфери фудтеху, а також запропоновано новітній інструментарій для підвищення ефективності бізнес-процесів. Запропоновано положення з організації стратегічного маркетингу та впровадження сучасних практик підвищення інноваційного потенціалу підприємств в умовах перманентної економічної турбулентності. The article investigates and analyzes the main modern innovation trends and investment aspects of food technology development; and also offered the latest tools to increase the efficiency of business processes. Provisions on the organization of strategic marketing and implementation of modern practices of increasing the innovative potential of enterprises in conditions of permanent economic turbulence are proposed.

Опис

Ключові слова

кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції, інноваційна діяльність, інноваційний процес, інноваційні тренди, конкурентоспроможність, фудтех, innovation activity, innovation process, innovative trends, competitiveness, foodtech

Бібліографічний опис

Кузьмін, О. В. Інноваційні тренди розвитку ринку фудтех / О. В. Кузьмін // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 25 лютого 2022 року. – Вінниця : ВНТУ, 2022. – С. 226