Змішувально-бродильно-формувальний агрегат (Патент на корисну модель № 76221)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На основі досліджень процесу замішування та екструдування газонаповненого тіста нами запропонована конструкція змішувально-бродильно-формувального агрегату, який дозволяє сумістити процеси безперервного інтенсивного замішування тіста, бродіння та формування розрихлених тістових заготовок безпосередньо на під хлібопекарської печі.

Опис

Ключові слова

шнек, інтенсифікація процесу, матриця, интенсификация процесса, матрица, screw, intensification of the process, matrix, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Патент 76221 UA, МПК A21C 1/00 (2012.01) A21C 13/00 (2012.01) Змішувально-бродильно-формувальний агрегат / Теличкун Ю. С., Теличкун В. І., Десик М. Г., Кравченко О. І. ; заявник Національний університет харчових технологій. - № u 201207590 ; заявл. 20.06.2012 ; опубл. 25.12.2012, Бюл. № 24, 2012 р.

Зібрання