Пастоподібний кисломолочний продукт з прянощами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Корисна модель відноситься до молочної промисловості, а саме до рецептур кисломолочних продуктів на основі сиру кисломолочного і сметани та може бути використана при виробництві на молочних підприємствах. В основу корисної моделі поставлена задача створення нового кисломолочного продукту з оригінальними органолептичними показниками та розширення асортименту пастоподібних кисломолочних продуктів. Задача вирішується тим, що до кисломолочної основи додають екстракти прянощів, у такому співвідношенні 0,2 – 0,6%, а також додатково використовують сіль, 0,8 – 1,0% та молочну сироватку 4,0 – 12,0%. The invention relates to the dairy industry, namely, the formulations of fermented milk-based cheese, sour milk and sour cream, and can be used in the manufacture of dairy factories. The basis of the utility model the task of creating a new fermented milk product with the original organoleptic characteristics and diversification paste of fermented milk products. The problem is solved in of dairy bases added spices, then the ratio of 0,2 – 0,6%, and further use of salt, 0,8 – 1,0% and milk whey 4,0 – 12,0%.

Опис

Ключові слова

кисломолочний сир, сметана, прянощі, рецептура, recipes, cottage cheese, sour cream, spices, кафедра технології цукру і підготовки води, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель 56245 Україна, МПК А23С9/13 (2011.01). Пастоподібний кисломолочний продукт з прянощами / Н. М. Ющенко, К. Х. Насретдінова, О. В. Грабовська ; заявн. НУХТ. - u 201006771 ; заявл. 01.06.2010 ; опубл. 10.01.2011, Бюл.№ 1.

Зібрання