Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Подано сучасні підходи до вирішення питань технології підготовки питної води. Означено актуальні питання впливу фізико-хімічних властивостей води на процеси водопідготовки, інноваційні підходи до вирішення проблем якості та безпечності питної води, підвищення ефективності процесів її підготовки. Розглянуто аспекти водопідготовки у харчових виробництвах. The modern approaches to solving drinking water treatment technology issues are presented. Current issues of water physical and chemical properties influence on water treatment processes, innovative approaches to solving problems of drinking water quality and safety, and increasing the efficiency of water preparation processes are identified. Food production water treatment aspects are considered.

Опис

Ключові слова

якість питної води, безпечність питної води, водопідготовка, очищення стічних вод, раціональне водокористування, drinking water quality, drinking water safety, water treatment, wastewater treatment, rational water use

Бібліографічний опис

Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 жовтня 2022 р. / Міністерство освіти і науки України ; Національний університет харчових технологій ; Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського Національної академії наук України ; Асоціація виробників мінеральних та питних вод України. – Київ : НУХТ, 2022. – 171 с.

Зібрання