Автоматизована система управління дифузійною станцією, як складовою комп’ютерно-інтегрованої системи цукрового заводу, з використанням тезорного аналізу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дифузійне відділення одне з перших станцій в процесі цукрового виробництва. Його робота впливає на темп і ритмічність роботи заводу в цілому. The diffusion station is one of the first stations in the process of sugar production. Its work influences the pace and rhythm of the plant's work in a general way.

Опис

Ключові слова

цукрове виробництво, тензорний аналіз, дифузійне відділення, sugar production, tensor analysis, diffusion station, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Варичев, А. І. Автоматизована система управління дифузійною станцією, як складовою комп’ютерно-інтегрованої системи цукрового заводу, з використанням тезорного аналізу / А. І. Варичев, В. М. Сідлецьки // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали IV міжнародної науково-технічної Internet - конференції, 22 листопада 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – С. 185-186.