Вплив харчового раціону на формування здоров'я студентів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Знання та дотримання правил раціонального харчування здійснює значний вплив на якість життя, у зв'язку з чим вивчено фактичне харчування, розроблено та впроваджено раціон харчування для студентів (при 3-х разовому харчуванні) у санаторію-профілакторію «Політехнік» Національного технічного університету «ХПІ», (м. Харків) та проведено його клінічну апробацію. Knowledge of and compliance with the rules of good nutrition makes a significant impact on quality of life, and therefore studied the actual food, developed and implemented the diet for students (with 3 meals a day) in sanatorium-dispensary "Polytechnic" National Technical University "KPI "(m. Kharkiv) and held its clinical trials.

Опис

Ключові слова

студенти, апробація, харчовий раціон, students, testing, diet, кафедра технології харчування та ресторанного бізнесу

Бібліографічний опис

Пересічна, С. М. Вплив харчового раціону на формування здоров'я студентів / С. М. Пересічна // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 150.