Спосіб виробництва пектинового концентрованого екстракту з яблук (Патент на винахід № 117191)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід стосується способу виробництва пектинового концентрованого екстракту, який включає подрібнення, промивання м'язги плодоовочевої сировини, змішування з лимонною кислотою до рН 2,5-2,8, гідроліз, охолодження, розділення маси на рідку і тверду фази в полі відцентрових сил, сепарування рідкої фази, фільтрування, концентрування та консервування, причому як плодоовочеву сировину використовують яблука, які очищають від насіння, подрібнюють в атмосфері пари, м'язгу промивають розчином лимонної кислоти концентрацією 0,01-0,1 %, при гідромодулі 1:(1-2), а після змішування з лимонною кислотою проводять гідроліз отриманої маси при температурі 86-99 °С протягом 60-89 хв., охолодження проводять до температури 50-60 °С, концентрування очищеного екстракту проводять при залишковому тиску в робочій камері 35-48 кПа до вмісту пектинових речовин 4,1-5 %, після чого проводять консервування шляхом короткочасного стерилізування в потоці протягом 1,5-3 хвилин при температурі 115-116 °С з подальшим охолодженням до температури 20-30 °С, потім фасують та закупорюють в асептичні ємності. The invention relates to a method of producing a pectin concentrated extract, which includes grinding, washing the muscles of the fruit and vegetable raw material, mixing with citric acid to pH 2.5-2, hydrolysis, cooling, separating the mass from liquid and solid in the field of centrifugal forces, separating liquid phase, filtration, concentration and canning, with the use of fruits and vegetables as raw apples, which are purified from seeds, crushed in a steam atmosphere, washed muscle with a solution of citric acid at a concentration of 0.01-0.1%, with a hydromodule 1: (1-2), and after mixing with citric acid, the hydrolysis of the resulting mass at a temperature of 86-99 ° C. for 60-89 minutes is carried out, the cooling is carried out to a temperature of 50-60 ° C., the concentration of the purified extract is carried out at a residual pressure in a working chamber of 35-48 kPa to a content of pectin substances of 4.1-5%, followed by canning by short-term sterilization in the stream for 1.5-3 minutes at a temperature of 115-116 ° C, followed by cooling to a temperature of 20-30 ° C , then packaged and sealed in aseptic containers.

Опис

Ключові слова

пектиновий концентрований екстракт, pectin concentrated extract, гідроліз, hydrolysis, лимона кислота, citric acid, кафедра технології консервування, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Патент на винахід 117191 UA, А23L 2/04, А23L 2/08, А23L 2/46, С08В 37/06 . Спосіб виробництва пектинового концентрованого екстракту з яблук / Бандуренко Г. М., Левківська Т. М., Крапивницька І. О., Свінціцька А. І., Корженко І. О. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201702511 ; заявл. 20.03.2017 ; опубл. 25.06.2018 ; Бюл. № 12.

Зібрання