Питання стану сировинної бази підприємств цукрової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

ефективне виробництво, якість сировини, інтенсифікація буряківництва, продуктивність буряків, виробничі фактори, природні фактори, effective production, quality of raw material, intensification of the beet growing, productivity of beet, productive factors, natural factors, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Кравченко, І. Й. Питання стану сировинної бази підприємств цукрової промисловості / І. Й. Кравченко // Проблеми управління і економіки підприємств в сучасних умовах : XIII Міжнародна науково-практична конференція, 26-27 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. - С. 37-38.