Research of the balancing of the components of the marketing mix

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

The Research about components of the marketing mix is one of the most important tasks in the developing of the theory and practice of marketing. The main precondition of this is the balancing of marketing mix’s components during the planning and realization of the marketing plans of the company.Дослідження складових маркетингового комплексу є одним з найважливіших завдань розвитку теорії і практики маркетингу. Головною передумовою цього є збалансованість складових маркетингового комплексу при плануванні та реалізації маркетингових планів підприємства.

Опис

Ключові слова

balancing, marketing mix, збалансованість, маркетинговий комплекс, сбалансированность, маркетинговый комплекс, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Stetsenko, V. Research of the balancing of the components of the marketing mix / V. Stetsenko // Управління сучасним підприємством : тези доповідей ІХ-ї Міжнарод. наук.-практ. конф., Київ, 25–26 квітня 2013 р. – К.: НУХТ. – 2013. – C. 208–210.