Компенсація реактивної потужності на молокопереробних підприємствах

Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Підприємства молочної промисловості є чималими споживачами реактивної потужності (РП). Графік споживання активної потужності є звичайним для підприємств із двозмінним графіком роботи. У зв'язку з тим, що холодильні та компресорні установки працюють цілодобово, графік спожи-вання РП не адекватний графіку споживання активної потужності в цілому на підприємстві протягом доби. Компресорні та холодильні відділення молокозаводів споживають від 50% до 70% спожитої електричної потужності. Це визначено тим, що у компресорних відділеннях встановлено потужні асинхронні двигуни (55-125 кВт). Двигуни, що працюють у компресорних відділеннях підприємства мають конкретну перевагу. Під час роботи вони мають сталий графік споживання як активної потужності так і РП. Предприятия молочной промышленности является немалыми потребителями реактивной мощности (РМ). Dairy industry, there are many consumers reactive power (RP). Schedule active power consumption is common for businesses with two-shift schedule. Due to the fact that refrigerators and compressors working around the clock schedule of consumption-RP is not adequate chart active power consumption as a whole in the company during the day. Compressor and refrigeration compartment consume dairy from 50% to 70% of consumed electrical power. This is determined by the fact that the compressor offices established powerful induction motors (55-125 kW). Engines, working in offices compressor companies have a specific preference. During the work they have sustainable consumption schedule as active power and AC.

Опис

Ключові слова

молокопереробні підприємства, молочна промисловість, реактивна потужність, milk processing enterprises, dairy industry, reactive power, кафедра електропостачання і енергоменеджменту

Бібліографічний опис

Ізволенський, І. Є. Компенсація реактивної потужності на молокопереробних підприємствах / І. Є. Ізволенський, В. Є. Шестеренко, Д. М. Семко // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 556.