Соціальна політика підприємств харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянутовагомий компонент мотиваційногомеханізму стратегічного розвитку підприємства– соціальну політику. Узагальненорезультатидослідженьщодовивчення досвідуформування ефективної соціальної політики на підприємствах харчової промисловості. Сформовані основні завдання, механізм реалізації соціальної політики на підприємствах харчової промисловості. Consideredan importantcomponent ofmotivation mechanismof strategicenterprise development-social policy.The results ofresearch onlearningexperience in formingeffective social policyin the food industry. Formedbasic tasks, mechanisms ofsocial policyin the food industry.

Опис

Ключові слова

соціальні стандарти, соціальна політика, розвиток, формування, підприємство, харчова промисловість, досвід, social standards, development, social policy, formation, business, food, experience, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Драган, О. І. Соціальна політика підприємств харчової промисловості / О.І. Драган // Наукові праці НУХТ. – 2012. - №47. – С. 144-149.

Зібрання