Техніко-економічне обгрунтування виробництва дієтичної добавки з пробіотичними властивостями на основі корисного штаму бактерій Streptococcus salivarius BLIS K12

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В сучасних реаліях світова тенденція фармакології все більше розвивається в галузі попередження різноманітних хвороб для усунення їх негативних наслідків і запобігання стресу для організму. Одним з таких препаратів є Бактобліс – дієтична добавка з пробіотичними властивостями на основі мікроорганізмів Streptococcus salivarius BLIS K12, що колонізують ротову порожнину, верхні дихальні шляхи, рото – та носоглотку. Streptococcus salivarius BLIS K12 мають властивість вивільняти бактеріоцини (Саліваріцин А2 і Саліваріцин В), тим самим пригнічуючи розвиток патогенної мікрофлори на слизових оболонках. Саліваріцин А2 чинить бактеріостатичну дію, порушуючи синтез мембран бактерій і уповільнюючи їх розмноження. Саліваріцин B чинить бактерицидну дію, руйнуючи клітинні стінки чутливих до нього бактерій, тим самим спричиняючи їх загибель. Препарат рекомендовано приймати в пікові періоди захворювань на грип та ГРВІ // In modern realities, the global trend of pharmacology is increasingly developing in the field of prevention of various diseases to eliminate their negative consequences and prevent stress for the body. One of these drugs is Bactoblis - a dietary supplement with probiotic properties based on Streptococcus salivarius BLIS K12 microorganisms that colonize the oral cavity, upper respiratory tract, oro- and nasopharynx. Streptococcus salivarius BLIS K12 has the ability to release bacteriocins (Salivaricin A2 and Salivaricin B), thereby inhibiting the development of pathogenic microflora on mucous membranes. Salivaricin A2 has a bacteriostatic effect, disrupting the synthesis of bacterial membranes and slowing down their reproduction. Salivaricin B has a bactericidal effect, destroying the cell walls of bacteria sensitive to it, thereby causing their death. The drug is recommended to be taken during the peak periods of influenza and acute respiratory viral infections

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології і мікробіології, пробіотичні властивості, Streptococcus salivarius BLIS K12, дієтичні добавки, probiotic properties, Streptococcus salivarius BLIS K12, dietary supplement

Бібліографічний опис

Мельничук, Я. О. Техніко-економічне обгрунтування виробництва дієтичної добавки з пробіотичними властивостями на основі корисного штаму бактерій Streptococcus salivarius BLIS K12 / Я. О. Мельничук, С. О. Старовойтова // Біотехнологія ХХІ століття : матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19 травня 2023 р, м. Київ. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – С. 139–140