Харчова біотехнологія

Ескіз недоступний

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У підручнику викладено використання мікроорганізмів у технологіях харчових продуктів (молочні ферментовані продукти та промислові заквашувальні культури для їх одержання, ферментовані м‘ясні вироби, хлібобулочні вироби, алкогольні та безалкогольні напої, ферментовані продукти рослинного походження, вільні від глютену харчові продукти), застосування ферментів мікробного походження у харчових технологіях, розглянуто традиційні та нові продукти мікробного синтезу як харчові добавки (лактулоза, лактобіонова кислота, лікопін, астаксантин, лютеїн, поліглутамінова кислота, полісахариди гелан, пулулан, курд лан, 2-фенілетанол та ін.) та сучасні біотехнології їх одержання, переваги та недоліки, а також законодавча база використання генно-модифікованих організмів у харчових виробництвах. Призначено для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом «Біотехнологія», «Харчові технології та інженерія», «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції», «Біологія», а також для спеціалістів, які працюють у галузі біотехнології та харчових технологій. The book presents information about the use of microorganisms in food technologies (dairy fermented products and industrial starter cultures for their obtaininig, fermented meat products, bakery products, alcoholic and soft drinks, fermented vegetable products, gluten-free foods), use of microbial enzymes in food technologies. Traditional and new products of microbial synthesis as food supplements (lactulose, lactobionic acid, lycopene, astaxanthin, lutein, polyglutamic acid, polysaccharides gellan, pullulan, curdlan, 2- phenylethanol and others), modern biotechnology for their obtaining, advantages and disadvantages, as well as the legal framework the use of genetically modified organisms in food production are considered. For university students who are studying in "Biotechnology", ”Food Technology and Engineering and”, “Technological expertise and safety of food products”, "Biology" as well as for professionals working in the field of biotechnology and food technologies.

Опис

Ключові слова

мікроорганізми у технологіях харчових продуктів, ферменти мікробного походження, продукти мікробного синтезу як харчові добавки, генно-модифіковані організми, сучасні біотехнології, microorganisms in food technologies, enzymes of microbial origin, products of microbial synthesis as food supplements, genetically modified organisms, modern biotechnology, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Харчова біотехнологія / Т. П. Пирог, М. М. Антонюк, О. І. Скроцька, Н. Ф. Кігель. − Київ : Видавництво Ліра-К, 2016. – 408 с.

Зібрання