Застосування вартісного підходу в процесі управління ефективністю підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено процес управління, що відбувається з врахуванням когнітивної спрямованості та особистих пізнавальних якостей працівників. В управлінні ефективністю як складному процесі, направленому на позитивний результат, запропоновано визначати працівника як основного творця економічної доданої вартості.

Опис

Ключові слова

когнітивна спрямованість, управління ефективністю, економічна додана вартість, когнитивная направленность, управление эффективностью, экономическая добавленная стоимость, cognitive orientation, performance management, economic value added, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Климаш, Н. І. Застосування вартісного підходу в процесі управління ефективністю підприємств / Н. І. Климаш // Проблеми і перспективи розвитку фінансів, обліку і маркетингу в сучасному середовищі : програма і матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених і студ, 25–26 жовтня 2012 р. – Київ : НУХТ, 2012. –. С. 161 –162.