Масляна паста з підвищеним вмістом мінеральних речовин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Обраний комплекс рослинних харчових добавок підвищує вміст мінеральних речовин в готовому продукті, найбільше - вміст феруму. калію, кальцію, хлору. Вмісту токсичних елементів, таких як свинець, кадмій, миш як, ртуть та цинк - у готовій масляній пасті не виявлено, а вміст міді та заліза — в межах норми. The selected range of herbal food supplements increases the mineral content in the finished product, most - iron content. potassium, calcium, chlorine. Content of toxic elements such as lead, cadmium, a mouse, mercury and zinc - in the finished oil paste is found, and the content of copper and iron - in the normal range.

Опис

Ключові слова

масляна паста, butter paste, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Подковко, О. А. Масляна паста з підвищеним вмістом мінеральних речовин / О. А. Подковко, Т. О. Рашевська // Науковий вісник ДНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. - 2015. - № 4. - С. 100-104.

Зібрання