Дослідження газопилових викидів на ПАТ “Новоград-Волинський хлібозавод”

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі досліджено вплив газопилових викидів ПАТ “Новоград-Волинський хлібозавод” на навколишнє природне середовище. The impact of gas and dust emissions of PAT "Novograd-Volynskiy bakery" on the environment is investigated.

Опис

Ключові слова

кафедра екологічної безпеки та охорони праці, безпека, екосистема, борошняний пил, хлібозавод, газопиловий викид, security, ecosystem, flour dust, bakery, gas and dust emissions

Бібліографічний опис

Заїка, К. Ю. Дослідження газопилових викидів на ПАТ “Новоград-Волинський хлібозавод” / К. Ю. Заїка, О. В. Євтушенко // Майбутній науковець – 2019 : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 12 грудня 2019 р. – Сєвєродонецьк : Східноукр. ун-т ім. В. Даля – 2019. – Ч. 1 – С. 18-19.