Сировиготовлювач (Патент на винахід №73801)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сировиготовлювач, в якому різально-вимішувальний інструмент встановлено на додатковому валу в опорах та має додатковий привід. A cheese-making unit in which a cutter-mixing tool is mounted on an additional shaft in supports and has an additional drive.

Опис

Ключові слова

сировиготовлювач, сheese, вал, shaft, опора, support, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Патент 73801 UA, МПК (2012.01) А01J 25/00 Сировиготовлювач / Пономаренко В. В., Марченко В. Ю. ; заявник Національний університет харчових технологій. — № а 201203121 ; заявл. 16.03.2012 ; опубл. 10.10.2012, Бюл. № 19, 2012 р.

Зібрання