Соціальна спрямованість асортиментної політики підприємств харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1995

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянута проблема необхідності забезпечення соціальної орієнтації у визначенні асортименту харчової продукції. Were considered the problem of the need to ensure social orientation in determining the range of food products.

Опис

Ключові слова

соціальна орієнтація, асортиментна політика, асортимент продукції, societal orientation, assortment policy, assortment of products, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Крайнюченко, О. Ф. Соціальна спрямованість асортиментної політики підприємств харчової промисловості / О. Ф. Крайнюченко // Розробка та впровадження прогресивних технологій та обладнання у харчову та переробну промисловість : всеукраїнська науково-технічна конференція : тези доповідей. – К. : УДУХТ, 1995. – С. 501.