Пристрій для укладання пляшок в тару (Патент на винахід № 54241)

Ескіз недоступний

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід відноситься до пакувальної техніки. Пристрій для укладання пляшок в тару складається із конвеєрів для подачі пляшок і тари, механізму орієнтації і фіксації тари, стола-накопичувача для формування шару пляшок, важільного механізму переміщення і змонтовану на останньому захватну головку для шару пляшок. Вузол переміщення шару пляшок складається із шатунно-коромислового механізму захватної головки та кулісного механізму з ланкою змінної довжини. The invention relates to packaging machinery. A device for arranging bottles in a container consists of conveyors for admission of bottles and a container, mechanism for orientation and fixing of container, table - store for formation of a layer of bottles, weighing mechanism of moving and capture head of a layer of bottles mounted on this mechanism. Unit of moving of a layer of bottles consists of crank and arm mechanism of capture head and wing mechanism with a part of changeable length.

Опис

Ключові слова

захватна головка, важільний механізм переміщення, ланка змінної довжини, захватная головка, seizures head, lever mechanism displacement, section of variable-length, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Патент № 54241A, B 65 В 21/10. Пристрій для укладання пляшок / Пітра М.М., Сторіжко Й.І.,Ковальов О.І.— № 2002065085; заявл. 19.06.2002; опубл. 17.02.2003, Бюл. № 2.

Зібрання