Спосіб травлення поверхні маловуглецевої, низьколегованої сталі (Деклараційний патент на корисну модель № 6832)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб травлення поверхні маловуглецевої, низьколегованої сталі шляхом занурення в водний розчин, що містить кислоту та іони. При цьому травлення проводять без прикладення зовнішнього струму в проточному водному розчині НNО3 під дією зовнішнього постійного магнітного поля. A method for etching the surface of low-carbon, low-alloy steel by immersion in the aqueous solution containing acid and ions. At that the etching is performed without applying external current in then flowing aqueous solution of НNО3 under the action of external magnetic field.

Опис

Ключові слова

магнітогідродинамічне перемішування, магнітне поле, травлення, magnetohydrodynamic stirring effect, magnetic fields, etching, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Деклараційний патент на корисну модель № 6832, Кл. C25F 1/00. Спосіб травлення поверхні маловуглецевої, низьколегованої сталі / Горобець С. В., Горобець О. Ю., Донченко М. І., Гойко І. Ю. – № 20041209890. – заяв. 02.12.2004; опуб. 16.05.2005, Бюл. № 5

Зібрання