Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У збірник увійшли тези доповідей учасників Х Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК», в яких розглянуто актуальні питання функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, висвітлено проблеми ресурсної, інноваційно-інвестиційної, фінансової, управлінської та зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів і здобувачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, яких цікавлять питання, пов’язані з функціонуванням підприємств харчової та переробної галузей АПК у сучасних умовах господарювання.

Опис

Ключові слова

агропромисловий комплекс, суб’єкти господарювання, підприємства харчової промисловості, конкурентоспроможність, підприємства переробної галузі, фінансово-економічна безпека підприємств, управління результативністю, business entities, food industry enterprises, competitiveness, processing industry enterprises, performance management, financial and economic security of enterprises

Бібліографічний опис

Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції, 25 листопада 2021 р., м. Київ : тези доповідей / Міністерство освіти і науки України ; Національний університет харчових технологій ; Навчально-науковий інститут економіки і управління. – Київ : НУХТ, 2018. – 137 с.

Зібрання