Проблеми тінізації економіки країни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вивчення тіньового сектору економіки, визначення шляхів його подолання є однією з найголовніших складових стратегії соціально-економічного розвитку нашої держави та її євроінтеграції. The study of the shadow economy and identify ways to overcome one of the most important components of socio-economic development of our country and its European integration.

Опис

Ключові слова

тінізація, економіка країни, shadow, economy

Бібліографічний опис

Безверха, М. В. Проблеми тінізації економіки країни / М. В. Безверха // Проблеми і перспективи розвитку фінансів, обліку і маркетингу в сучасному середовищі : програма і матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів, 25 – 26 жовтня 2012 р. — К. : НУХТ, 2012. — С. 212-213.