Ректифікаційна установка для виробництва спирту-сирцю (Патент на винахід № 72681)

Анотація

Винахід відноситься до спиртової промисловості і представляє собою установку для вилучення етилового спирту шляхом нового зв,язку елементів установки для забезпечення умов ефективного концентрування домішок та збільшення виходу основного продукту. An invention behaves to a spirit industry and is setting for extraction of ethyl spirit by new connection of elements of setting for providing of terms of effective concentration of admixtures and increase of exit of basic product.

Опис

Ключові слова

home-brewed beer, епюраційна, спиртова колона, конденсатор, дефлегматор, бражний дистилят, лютерна вода, epuration, spirit columns, condenser, dephlegmator, by home-brewed beer distillate, luter water, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Патент на винахід № 72681 Україна, МПК 7B01D3/16. Ректифікаційна установка для виробництва спирту-сирцю / Жолнер І. Д., Сосницький В. В., Олійнічук С. Т., Міхненко Є. О., Українець А. І., Шиян П. Л., Бойко П. М., Кизюн Г. О., Міщенко О. С., Сизько В. Б. ; заявник і патентовласник Національний університет харчових технологій. - № 20041210578 ; заявл. 22. 12. 2004р. ; опубл. 15. 03. 2005, Бюл № 3.

Зібрання