Профілактика білкової недостатності у раціонах харчування військовослужбовців

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На основі літературних даних та власних досліджень у статті обґрунтовано підбір рецептурних компонентів і на молочній основі розроблено новий харчовий продукт із підвищеним вмістом білка. Як збагачувачі молочної основи використано сухі грибні та сухі білково-рослинні напівфабрикати поліфункціонального призначення. Внесення таких збагачувачів істотно покращує амінокислотний склад отриманих зразків плавленого сиру, в результаті чого за переважною кількістю амінокислот його білок набли- жається до складу еталонного. Отримано також дослідні зразки молочних продуктів з концентратом стевії як цукрозамінника та сухої зеленої маси кропиви і конюшини. Такі збагачувачі надають можливість повністю відмо- витися від використання штучних харчових добавок. Розроблені продукти рекомендовано для збагачення раціонів харчування військовослужбовців високоефективною білковою складовою. Based on literary data and results of our own researches, we have grounded the choice of recipe components and proposed the technology of a new dairy product with gained content of protein. Dry mushroom and dry protein vegetable semi-products of multifunctional purposes were used as dressers for the milk base. The addition of such dresser significantly improves the amino-acid composition of the samples of the processed cheese, whereby an overwhelming number of amino-acids of its proteins approximate to the reference protein. The experimental samples of dairy products containing stevia concentrate, dry green mass of nettles and clover as a sweetener were also obtained. These dressers provide the opportunity to completely eliminate the use of artificial food additives. There was asserted that this product would be expedient for completion of military personnel diet with high-effective protein component.

Опис

Ключові слова

військовослужбовці, нутрієнти, білки, плавлений сир, екстремальні умови, білкові збагачувачі, military personnel, nutrients, proteins, sandwich cheeses, extreme conditions, protein enrichment, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Гойко, І. Ю. Профілактика білкової недостатності у раціонах харчування військовослужбовців / І. Ю. Гойко, Г. О. Сімахіна, Н. О. Стеценко // Наукові праці НУХТ. - 2015. - Т21, №6. - С. 197-203.

Зібрання