Особливості митного регулювання з врахування норм Митного кодексу України 2012 р.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

митне регулювання, Митний Кодекс України, customs regulations, Customs Code of Ukraine, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Шереметинська, О. В. Особливості митного регулювання з врахування норм Митного кодексу України 2012 р. / О. В. Шереметинська // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної промисловості АПК : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ 22-23 листопада 2013 р. : тези доп. – Київ: НУХТ, 2013. – С. 74-77.