Регулярна насадка (Патент на винахід № 32497)

Ескіз

Дата

2000

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід відноситься до конструкцій регулярних насадок і може використовуватися для тепломасообмінних апаратів, що працюють в системі газ (пара) – рідина, і може знайти застосування в хімічній, харчовій та ряді інших суміжних галузях промисловості. Мета винаходу – інтенсифікація процесу масообміну за рахунок додаткової турбулізації контактуючих фаз і зниження виносу рідини.Регулярна насадка складається з вертикальних листів, яка для зручності монтажу збирається в пакети. Листи насадки виконані з отворами прямокутної форми, розташованими в шаховому порядку. Верхні краї отворів мають зубці, нижня кромка яких утворює горизонтальні площадки. При цьому ширина площадок , де F – площа поверхні горизонтальних площадок зубців. Нижні краї отворів оснащені горизонтальними площадками, ширина яких,а відстань по висоті між площадками кожного отвору дорівнює випрямленій довжині профільованих ділянок, одночасно задовольняє умову.Місця стиків нижніх країв отворів і зубчастих верхніх кромок з горизонтальними площадками мають плавні переходи.

Опис

Ключові слова

система газ (пара) – рідина, насадка, площадка, gas (steam) – liquid system, packing, platform, edges, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Патент України на винахід № 32497, МПК 4 B01 D 53/20. Регулярна насадка / О. С. Марценюк. – № 3991116 ; заявл. 24.11.1985 ; опубл. 15.12.2000, Бюл. № 7.

Зібрання