Тайм-менеджмент як сучасна технологія управління часом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сьогодні управління персоналом стає своєрідним мистецтвом випереджати час, причому в будь-якій формі: від передбачення подій та вміння передбачати антикризову ситуацію до побудови та планування складних систем тайм- менеджменту. Today, personnel management becomes a kind of art ahead of time, receiving in any form, from a prediction of events and the ability to anticipate the anti-crisis situation in the construction and planning of complex time management systems.

Опис

Ключові слова

тайм-менеджмент, сучасні технології, управління, time management, modern technology, management

Бібліографічний опис

Ніжніченко, В. Ю. Тайм-менеджмент як сучасна технологія управління часом / В. Ю. Ніжніченко / Сучасні проблеми розвитку підприємств харчової промисловості: теорія та практика : програма і матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів, 13–14 листопада 2014 р. — К.: НУХТ, 2014. — С. 146-148.