Пристрій для перетворення обертального руху вала електродвигуна в коливальний рух вхідної ланки пляшкоукладального механізму (Патент на корисну модель № 53098)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пристрій для перетворення обертального руху вала електродвигуна у коливальний рух вхідної ланки пляшкоукладального механізму, що містить важільний механізм, послідовно з'єднаний з зубчастим мультиплікатором, який відрізняється тим, що зубчастий мультиплікатор має рухому вісь при використанні коромисла важільного механізму як водила зубчастого мультиплікатора і сполученні вісі вхідної ланки пляшкоукладального механізму з віссю коромисла важільного механізму. Device for converting rotary motion of motor shaft to vibrate incoming links of mechanism bale bottles containing linkage sequentially connected to a gear multiplier, wherein the gear multiplier that is moving the beam axis using a lever mechanism drove multiplier gear and axle combination units input mechanism bale bottles with the axis of the beam lever mechanism.

Опис

Ключові слова

пристрій, перетворення, електродвигун, device, converting, motor, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Патент 53098 UA, МПК (2009) B65B 21/00, Пристрій для перетворення обертального руху вала електродвигуна в коливальний рух вхідної ланки пляшкоукладального механізму / Любімов В. М.; Кривопляс-Володіна Л. О., заявник Національний університет харчових технологій. - № u201003094; заявл. 18.03.2010; опубл. 27.09.2010, бюл. № 18/2010 р.

Зібрання