Освітня діяльність із застосуванням інтернет-технологій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У процесі навчання здобувачів технічних закладів вищої освіти застосування комп’ютерних технологій, на заняттях з фізики, має стратегічно важливе значення, тому що спеціалізація багатьох факультетів безпосередньо пов’язана з роботою на комп’ютері. In the process of training students of technical institutions of higher education, the use of computer technologies in physics classes is of strategic importance, because the specialization of many faculties is directly related to computer work.

Опис

Ключові слова

кафедра фізики, освітні інтернет ресурси, Інтернет-технології, удосконалення навчального процесу, educational internet resources, Internet technologies, improvement of the educational process

Бібліографічний опис

Шатковська, Г. І. Освітня діяльність із застосуванням інтернет-технологій / Г. І. Шатковська, С. І. Літвинчук // Теоретико-методичні засади вивчення сучасної фізики та нано-технологій у загальноосвітніх та вищих навчальних закладів : матеріали Всеукраїнської науково-методичної конфе-ренції, 25 листопада 2020 р. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – С. 92-93