Екстрактор (Патент на корисну модель № 123314)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Екстрактор, що містить циліндричний корпус з кришкою, штуцери введення екстрагенту і виведення екстракту та проникний для екстрагенту контейнер із штоком, з'єднаним з верхнім фланцем та коливальним механізмом з електродвигуном, який відрізняється тим, що коливальний механізм виконаний з можливістю забезпечення складного обертово-поступального руху верхнього фланця контейнера.

Опис

Ключові слова

віброекстрактор, екстрагування, тарілка, vіbro extractor, plate, extraction, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Патент 123314 UA, МПК B01D 11/02 (2006.01) Екстрактор / Мисюра Т. Г., Попова Н. В., Завялов В. Л., Рибачок А. В., Чорний В. М. : заявник Національний університет харчових технологій. — № u 201708118 ; заявл. 04.08.2017 ; опубл. 26.02.2018, Бюл. № 4, 2018 р.

Зібрання