Інвестиційні можливості України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті висвітлено інвестиційний клімат України в умовах війни. Визначено основні галузі національної економіки, які мають суттєвий інвестиційний потенціал. Наведено країни, які зацікавлені в інвестиційних можливостях України. The article highlights the investment climate of Ukraine in wartime conditions. The main branches of the national economy, which have significant investment potential, have been identified. Countries that are interested in Ukraine's investment opportunities are listed.

Опис

Ключові слова

інвестиційний потенціал, гарантії безпеки інвестицій, investment security guarantees, investment potential, opportunities, production, investor, можливості, інвестор, кафедра міжнародної економіки

Бібліографічний опис

Каїра, Л. Г. Інвестиційні можливості України / Л. Г. Каїра // Інвестиційні перспективи України : матеріали круглого столу, 13.12. 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 16-18.