The strategic decisions in the sphere of commercial business as the method of optimization of movement of goods

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

The possible ways of strategic development of commercial business, which must raise the effectiveness of goods' movement and ensure the development of economy, are analyzed. Аналізуються можливі шляхи стратегічного розвитку торговельного підприємництва, які повинні збільшити ефективність товароруху і забезпечити розвиток економіки.

Опис

Ключові слова

commercial business' strategy, distribution center, network organization of business, стратегія торговельного підприємництва, розподільчий центр, мережева організація бізнесу, стратегия торгового предпринимательства, распределительный центр, сетевая организация бизнеса, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Tkachuk, S. The strategic decisions in the sphere of commercial business as the method of optimization of movement of goods / S. Tkachuk // XXIV Міжнародний Колоквіум Інституту CEDIMES : збірник тез доповідей, Київ (Україна)28 жовтня.–3 листопада 2013 р. — К.: НУХТ, 2013. – С. 73.