Методика вартісної оцінки маркетингового потенціалу підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Визначено основні складові маркетингового потенціалу підприємства. Розглянуто основні підходи до оцінки маркетингового потенціалу. Обґрунтовано особливості вартісної оцінки маркетингового потенціалу підприємства та його складових. The main components of the marketing potential of the enterprise. The main approaches to the assessment of the marketing potential. The features of the valuation of the marketing potential of the company and its constituents.

Опис

Ключові слова

маркетинг, маркетинговий потенціал, вартісна оцінка, marketing, marketing potential, valuation, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Рябенко, В. В. Методика вартісної оцінки маркетингового потенціалу підприємства / В. В. Рябенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2010. – Вип. 154, Ч. 2. – С. 172-176.

Зібрання