Визначення геометричних параметрів бродильних апаратів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропоновано математичні моделі для оцінки впливів геометричних параметрів бродильних апаратів з точки зору інтересів визначення питомих поверхонь охолодження і стабілізації температурних параметрів. Одержано узагальнення, яке стосується динаміки генерування теплових потоків в зброджуваних середовищах і вибору геометричних параметрів апаратів та представлення факторів впливу на масо- і енергообмін в зброджуваних середовищах. Mathematical models for assessing impacts of geometric parameters fermentation apparatus in terms of determining the interests of specific surface cooling and stabilizing temperature parameters. Obtained generalizations regarding the dynamics of the generation of heat flows in fermented media and choice of geometrical parameters of devices and present impacts on mass and energy transfer in fermented media. The influence of the choice of geometrical parameters of cylindrical and conical technological devices on the values of specific surfaces and surfaces cool. It is shown that when constructing cooling systems in the form of shirts in the environment in a conical volume will be significantly lower temperatures, leading to disruption of circulation and temperature shock appearance for microflora. The measures to activate the circulation paths and homogenization temperature fermentation media.

Опис

Ключові слова

кафедра мехатроніки та пакувальної техніки, бродіння, геометрія, апарат, масообмін, теплопередача, тепловий потік, динаміка, dynamics, geometry, fermentation apparatus, mass transfer, heat transfer, heat flow, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Коваль, О. В. Визначення геометричних параметрів бродильних апаратів / О. В. Коваль, І. Ф. Максименко, Р. М. Леус // Харчова промисловість : науковий журнал. - К. : НУХТ, 2015. - № 17. - С. 79-84.

Зібрання