Використання інформаційних технологій в освіті

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття показує необхідність використання нових інформаційних технологій та засобів у сучасній освіті. Звертаємо увагу на збереженні важливості ролі викладача. The article shows the necessity of informational technology using and new means of up-to-date education Pay great attention to the storage of teacher's role there.

Опис

Ключові слова

дистанційна освіта, викладач, інформаційні технології, інтернет, distance education, teacher, informational technology, internet, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Кияшко, О. В. Використання інформаційних технологій в освіті / О. В. Кияшко // Віща освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору. - 2009. - дод. 4, Т. 6 (18) - С. 208-211.

Зібрання