Спосіб очищення овочевого соку (Патент на винахід № 93784)

Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб очищення овочевого соку, що передбачає вилучення пектинових речовин, який відрізняється тим, що вилучення пектинових речовин проводять шляхом адсорбційного очищення соку природним вуглецевовмісним мінералом шунгітом в кількості 2,44-4,76 мас.% при тривалості обробки соку протягом 20-30 хв. Method of purification of vegetable juice, which involves extracting pectin, characterized in that the pectin extraction is carried out by adsorption juice purification vuhletsevovmisnym natural mineral Shung in the number of 2,44-4,76 wt.% For the duration of processing juice for 20-30 minutes.

Опис

Ключові слова

сік, адсорбція, шунгіт, пектини, juice, adsorption, shungite, pectin, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Патент на винахід № 93784, UA МПК С12Н 1/02. Спосіб очищення овочевого соку / Т. В. Шейко, Л. М. Мельник ; власник Національний університет харчових технологій. – а200911208 ; заявл. 04.11.2011 ; опубл. 10.03.2011, Бюл. № 5.

Зібрання