Створення бази знань експертної системи для оптимального керування утфельними вакуум-апаратами періодичної дії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розробка експертної системи для оптимального керування технологічним процесом є актуальною задачею для автоматизації, а у випадку процесів в утфельних вакуум-апаратах періодичної дії ця задача набуває особливої уваги, оскільки утфельні вакуум-апарати є кінцевими ланками у виробництві цукру і від них в великій мірі залежить якість готового продукту. Development of expert system for optimal process control is an important task for automation, as in the case of processes in Fillmass vacuum apparatus Batch This problem is of particular note because Fillmass vacuum pans is the final link in the production of sugar and are to a large extent depends on the quality finished product.

Опис

Ключові слова

вакуум-апарати періодичної дії, цукрове виробництво, автоматизація, vacuum pans Batch, sugar production, automation, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Глущенко, М. Створення бази знань експертної системи для оптимального керування утфельними вакуум-апаратами періодичної дії / Маргарита Глущенко, Євген Проскурка // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 451-453.