Пристрій для теплового оброблення ковбасних втиробів (патент на корисну модель № 133261)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пристрій для теплового оброблення ковбасних виробів, який містить камеру, транспортер для переміщення рам з продуктом, кондиціонер, димогенератор і систему пульсуючого повітророзподілення, який відрізняється тим, що встановлені нагнітаючий та витяжний короби, розташовані в одній площині у верхній частині камери, нагнітаючий короб оснащений конічними насадками для розподілення середовища, насадки розташовані в просторі, утаореному бічними стінками камери і транспортером з рамами для переміщення виробів. A device for the heat treatment of sausage wares comprising a chamber, a conveyor for moving the frames to the product, an air conditioner, a smoke generator and a pulsating air distribution system, characterized in that the mounting and exhaust ports are arranged in the same plane at the upper part of the chamber, the conveying box is equipped with conical the nozzles for distributing the medium, the nozzles are located in the space, intaporated by the side walls of the chamber and the conveyor with the frames to move the products.

Опис

Ключові слова

ковбасні вироби, камера, рама, димогенератор, пульсуюче повітророзподілення, конічні насадки, короб, sausage products, сell, rame, smoke generator, pulsating air distribution, the box, taper nozzles, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Патент 133261 UA, МПК A22C 15/00, А23В 4/00, А23В 4/052 (2019.01, 2006.01) Масловиготовлювач періодичної дії / Бабанов І. Г., Бабанова О. І., Ястреба С. П. ; власник Національний університет харчових технологій НУХТ - № u 201811182 ; завл. 14.11.2018 ; опубл. 25.03.2019 ; Бюл. № 6, 2019 р.

Зібрання