Якість та безпека м'ясних консервів ТОВ «Фабрика Здорово»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра екологічної безпеки та охорони праці, якість, м'ясні консерви, безпека, security, quality, canned meat

Бібліографічний опис

Когут, В. І. Якість та безпека м'ясних консервів ТОВ «Фабрика Здорово» / В. І. Когут, О. М. Салавор // Якість і безпека харчових продуктів : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 листопада 2015 р. / Національний університет харчових технологій ; М-во освіти і науки України. — К. : НУХТ, 2015. — С. 212-213.