Лазерно-акустичне опромінення зразків і його вплив на характеристики міцності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1998

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі авторами досліджено вплив лазерно-акустичного опромінення на характеристики міцності титанового сплаву ТЛ-5. Визначено границю втоми зразків із литого титану при круговому згині. Проведені дослідження вказують на перспективність застосування таких методів обробки поверхні конструкційних елементів в літако- і суднобудуванні. In this paper the authors researched the effect of laser acoustic irradiation on the characteristics of strength of the titanium alloy TL-5. The fatigue limit of specimens of cast titanium with a circular bend is defined. Studies indicate prospects of use of such methods of surface treatment of structural elements in the aircraftbuilding and shipbuilding.

Опис

Ключові слова

границю втоми, літакобудування і суднобудування, лазерно-акустичне опромінення, титановий сплав ТЛ-5, fatigue limit, aircraft and shipbuilding, laser acoustic irradiation, titanium alloy TL-5, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Башта, А. В. Лазерно-акустичне опромінення зразків і його вплив на характеристики міцності / А. В. Башта, В. А Леонець : тези доповідей 50-ї Наукової конференції викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів. - 1998. - Ч.3. - С. 179.