Методичний підхід до вибору маркетингової стратегії підприємства ресторанного господарства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропоновано методичний підхід до вибору альтернативних маркетингових стратегій для підприємства ресторанного господарства (ПРГ). Запропоновано розглядати ПРГ як поліфункціональний та багатосуб’єктний об’єкт.

Опис

Ключові слова

якість управління, індекс задоволеності споживачів, організаційна структура, інтегральний показник експертної ефективності, quality of management, an index of satisfaction of consumers, organizational structure, an integrated indicator of expert efficiency

Бібліографічний опис

Шталь, Т. В. Методичний підхід до вибору маркетингової стратегії підприємства ресторанного господарства / Т. В. Шталь // Наукові праці НУХТ. – 2011. – № 39. – С. 115–119.

Зібрання