Ліпосоми у космецевтиці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Одним з основних факторів, що визначають ефективність дії лікарських косметичних препаратів є ступінь проникнення активних інгредієнтів до органів і тканин, зокрема, шкіри. Для підвищення надходження активних речовин м'яких косметичних засобів через захисні бар'єри шкіряного покриву розроблені специфічні транспортні системи, одними з яких є ліпосоми. Ліпосоми — це сферичні ліпідні везикули, для побудови яких найчастіше використовують різноманітні лецитини, фосфастидилсерини і фосфатилилетаноламіни, що мають відносно невеликі гідрофільні «головки», утворенні фосфогліцериновими важкими ефірними групами, та довгі гідрофобні «хвости», утворені вуглеводневими залишками жирних кислот. One of the main factors that determine the effectiveness of the medical cosmetic products is the degree of penetration of active ingredients to organs and tissues, including the skin. To improve the flow of active substances soft cosmetics through protective barriers designed leather cover specific transport systems, one of which is a liposome. Liposomes - a spherical lipid vesicles, to build which often use a variety of lecithins fosfastydylseryny and fosfatylyletanolaminy with relatively small hydrophilic "head" formation fosfohlitserynovymy heavy ether groups and long hydrophobic "tails" formed hydrocarbon residues of fatty acids.

Опис

Ключові слова

ліпосоми, косметика, косметичні засоби, liposomes, makeup, cosmetic products, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Волошина, І. Ліпосоми у космецевтиці / Ірина Волошина, Інна Лич, Людмила Шкотова // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : всеукраїнська науково-практична конференція, 20–21 листопада 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 262-263.