Склад морозива ароматичного або льоду (Патент України на корисну модель № 55096)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення складу морозива ароматичного або льоду шляхом використання екстракту з пелюстків чайної троянди, який містить біологічно-активні речовини, є новим смако-ароматичним рецептурним компонентом та природним барвником для вказаних видів морозива. The basis of the utility model tasked with improving the composition of aromatic cream or ice by use of extract of tea rose petals, which contains biologically active compounds, is a new taste aromatic component of prescription and natural dyes for these types of ice cream.

Опис

Ключові слова

морозиво, ice-cream, екстракт троянди, rose extract, природні смакові та ароматичні компоненти, is natural to taste and aromatic components, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Патент 55096 UA, МПК А23G 9/00 (2009) Склад морозива ароматичного або льоду / Українець А. І., Поліщук Г. Є., Гулак О. В., Ланін В. Е. ; заявник Національний університет харчових технологій. — № u 201004797 ; заявл. 21.04.2010 ; опубл. 10.12.2010, Бюл. № 23, 2010 р.

Зібрання