Спосіб прояснення яблучного соку (патент на корисну модель №55317)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб прояснення яблучного соку, що включає комбіноване оброблення яблучного соку, який відрізняється тим, що яблучний сік спочатку піддають адсорбційному очищенню палигорськітом фракції 3,0…2,0 мм концентрацією 2,5…3,3 мас.% при температурі 60-80ºС протягом 20…30 хв., а потім обробляють ферментним препаратом фруктизимом Р у кількості 0,005…0,01 % тривалістю 1,0…1,5 год. при температурі соку 45-50 º С. Apple juice clarification process involves a combination of apple juice processed, characterized in that apple juice is first subjected to adsorptive purification fractions palygorskite 3.0 ... 2.0 mm at 2.5 ... 3.3 wt.% At a temperature of 60-80 º C for 20 ... 30 minutes. And then treated with an enzyme preparation fruktizimom P 0.005 ... 0.01 ... 1.0% during 1.5 hours at a temperature of 45-50 º C juice.

Опис

Ключові слова

адсорбція, шунгіт, яблучний сік, adsorption, zhung, apple juice, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 55317, UA МПК (2009) С12Н 1/00 A23L 2/70. Cпосіб прояснення яблучного соку / С. В. Матко, Л. М. Мельник ; власник Національний університет харчових технологій. – u 201006759 ; заявл. 01.06.2010 ; опубл. 10.12.2010, Бюл. № 23.

Зібрання