Надійність оператора автоматизованих людино-машинних систем

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Автоматизація і надійність людини-оператора не є взаємовиключеними поняттями. Порушення надійності автоматизованих об'єктів в значній мірі пов'язані з взаємодією людини з об'єктом та її поведінкою в специфічних граничних умовах його функціонування. Automation and reliability of the human operator is not vzayemovyklyuchenymy concepts. Violation reliability of automated facilities largely related to human interaction with the object and its behavior in specific boundary conditions of its operation.

Опис

Ключові слова

ергономічні системи, людина-оператор, автоматизація, ergonomic systems, human operator, automation

Бібліографічний опис

Нигора, В. М. Надійність оператора автоматизованих людино-машинних систем / В. М. Нигора, Н. І. Ковальова // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 282.